Beleidsplan

Met onder andere het beloningsbeleid, doelstellingen (visie en missie), activiteiten, fondsenwerving et cetera.

Jaarverslagen

Financiële verantwoording.

Download hier het Jaarverslag 2016

Download hier het Jaarverslag 2017

Download hier de Jaarrekening 2017

Download hier de Jaarrekening 2018

Download hier de jaarrekening 2019

Sommige medewerkers bij House of Animals werken op basis van een vrijwilligersvergoeding. Wanneer we gebruik maken van freelancers werken zij voor een goedendoelenuurtarief op projectbasis.

Ook onze kosten voor huisvesting zijn beperkt. Hierdoor kunnen wij een zeer groot gedeelte van de inkomsten uit donaties besteden aan onze doelstelling. In onze jaarrekeningen doen we verslag van wat er aan de doelstelling is besteed.

Om het voortbestaan en de continuïteit van onze activiteiten te garanderen, investeren wij in promotie van onze activiteiten en een verzoek om steun, met name online. De uitgaven hiervoor liggen ruim onder de 25%-norm die het Centraal Bureau voor Fondsenwerving adviseert en variëren van 0 tot 15% van het totaal aan inkomsten van een specifieke activiteit.

House of Animals geeft dieren een stem.

Strijd mee tegen dierenleed en doneer nu!

Houseofanimals.nl maakt gebruik van cookies. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies en cookies voor geanonimiseerde websitestatistieken is geen toestemming vereist. Wil je een optimaal werkende website? Geef dan hier toestemming voor het gebruik van de daarvoor benodigde cookies, voor meer informatie zie het privacybeleid.