House of Animals Legal, de advocaat voor dieren

De strijd tegen dierenleed speelt zich af op veel niveaus in de samenleving. Via ons journalistieke platform Animals Today brengen we dierenleed onder de aandacht van het publiek en dat leidt vaak tot Kamervragen of aangifte bij de politie. Maar steeds vaker zijn er misstanden waartegen we zelf juridische stappen overwegen en daarvoor heeft House of Animals Legal de kennis in huis. We werken met interne en externe deskundigen, juristen en andere dierenorganisaties, om samen sterk te staan in de juridische strijd tegen dierenleed.

Paardenmarkten

Een voorbeeld zijn misstanden op paardenmarkten. Samen met onder meer Eyes on Animals doen we verslag van de voortdurende, ernstige overtredingen op deze markten, waartegen de handhaver had moeten optreden maar dat niet doet. Er werden Kamervragen gesteld aan de hand van ons beeldmateriaal, maar dat leidde slechts tot cosmetische aanpassingen. De overtredingen blijven plaatsvinden en in zo’n situatie gaat de afdeling Legal overwegen welke juridische stappen er genomen kunnen worden om zelf verandering af te dwingen. Verandering bij een individu of binnen een hele organisatie.

Legal
Schrijnende taferelen tijdens de paardenmarkt in Hedel

Investigations

Naast Animals Today werkt Legal hiervoor nauw samen met het eigen rechercheteam van House of Animals Investigations, geleid door de bekende misdaadonderzoeker Marcel van de Ven. Ook hebben we contact met organisaties die misstanden voor ons filmen en fotograferen, waarmee we zelf bewijsmateriaal vergaren en de overtredingen in een later stadium niet ontkend kunnen worden.

Ganstrekken

Een recent succes is het einde van het respectloze ganstrekken in het Limburgse Grevenbicht. Hier wordt te paard gepoogd een dode gans te onthoofden. Na aanhoudende berichtgeving door Animals Today en het zien van onze beelden, werd op voordracht van de Partij voor de Dieren de wet aangepast die het zelf doden van honden en katten verbiedt. De gans werd hieraan toegevoegd waardoor het recht verviel om een vooraf geprepareerde, speciaal voor dit doel gedode gans te gebruiken. Dit jaar hing in het dorp voor het eerst een diervriendelijk alternatief in de vorm van een kunstgans.

Recht en respect voor dieren gaan hand in hand. Wie dieren respecteert eist recht voor dieren. House of Animals Legal stelt zich op als advocaat voor alle dieren en zal waar nodig de gang naar de rechter niet schuwen.

House of Animals geeft dieren een stem.

Strijd mee tegen dierenleed en doneer nu!

Houseofanimals.nl maakt gebruik van cookies. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies en cookies voor geanonimiseerde websitestatistieken is geen toestemming vereist. Wil je een optimaal werkende website? Geef dan hier toestemming voor het gebruik van de daarvoor benodigde cookies, voor meer informatie zie het privacybeleid.