Nina CohenNina Cohen heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd in de dierethiek aan de Wageningen Universiteit. Zij deed promotieonderzoek naar de morele overtuigingen over dieren in de Nederlandse samenleving en de invloed van deze overtuigingen op meningsvorming over het massaal doden van dieren tijdens dierziekte-epidemieën zoals vogelgriep en mond-en-klauwzeer.

Aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht hield zij zich als onderzoeker bezig met de maatschappelijke en morele vraagstukken die leven in de samenleving over dierproeven.

Als beleidsmedewerker op het gebied van dierproeven heeft zij gewerkt bij Proefdiervrij, de Anti-Vivisectie Stichting en de Sophia Vereniging tot Bescherming van Dieren.

Bij Humane Society International in Brussel was ze belast met het onder de aandacht brengen van alternatieven voor dierproeven bij Europarlementariërs.

Bij het toenmalige ministerie van LNV was zij senior beleidsmedewerker dierethiek. Zij adviseerde beleidsmedewerkers over dierethiek in beleid, was betrokken bij het faciliteren van de maatschappelijke discussie over de aanvaardbaarheid van het doden van dieren, was projectleider van een trendanalyse in de Nederlandse samenleving over het houden van dieren en informeerde de minister en de Tweede Kamer over dierenwelzijnskwesties.

Bij de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren was ze beleidsmedewerker en hield zij zich bezig met fondsenwerving.

Houseofanimals.nl maakt gebruik van cookies. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies en cookies voor geanonimiseerde websitestatistieken is geen toestemming vereist. Wil je een optimaal werkende website? Geef dan hier toestemming voor het gebruik van de daarvoor benodigde cookies, voor meer informatie zie het privacybeleid.