Over HoA

Onze missie

House of Animals is het eerste en enige onafhankelijke Nederlandse kenniscentrum en denktank op het gebied van dierenwelzijn en –rechten. Onze organisatie heeft tot doel kennis en ideeën op het gebied van dierenwelzijn en –rechten bij elkaar te brengen, uit te breiden en te delen. Onwetendheid staat dierenwelzijn en –rechten in de weg en om verbeteringen te bewerkstelligen is kennisdeling, samenwerking en educatie onontbeerlijk. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter kan en moet.

Onze kernwaarden:

  • Vooruitstrevend;
  • Verbindend;
  • Idealistisch;
  • Betrouwbaar;
  • Transparant;
  • Daadkrachtig.

Onze visie

House of Animals streeft ernaar om een positieve verandering te bewerkstelligen op het gebied van dierenwelzijn en –rechten passend bij onze huidige moderne, geciviliseerde samenleving . Wij geloven in een toekomst waarbij kennis in dienst komt te staan van het brengen van verbetering op gebied van dierenwelzijn, hetgeen de gezondheid en het welzijn van ons mensen ook ten goede komt. Wij ervaren dit als een maatschappelijke verplichting.

Onze werkwijze

House of Animals werkt samen met wetenschappers, dierenbeschermers en specialisten om aandacht te vestigen op specifieke thema’s. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van thema-avonden, bijeenkomsten en het verzorgen van allerhande publicaties. Door het bijeenbrengen van kennis en ideeën kunnen aanbevelingen worden gedaan en adviezen worden gegeven hoe met een bepaald vraagstuk om te gaan.

Tevens heeft House of Animals de afdeling Investigations in het leven geroepen om actief onderzoek te doen naar misstanden.