De Stichting House of Animals (hierna ‘House of Animals’), statutair gevestigd te Amsterdam (KvK-nummer: 66420539) is een non-profit organisatie. Voor onze werkzaamheden worden gegevens verzameld. Welke gegevens, hoe dat gebeurt, met welk doel, hoe lang gegevens bewaard blijven en met wie gegevens worden gedeeld is te lezen in dit document. Bij vragen/opmerkingen, stuur een bericht naar info@houseofanimals.nl.

Gegevens

House of Animals verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van haar werkzaamheden bedrijfsgegevens en daaraan gekoppelde persoonsgegevens van contactpersonen en persoonsgegevens van particulieren. Het gaat hier dan in ieder geval om e-mailadressen, telefoonnummers, NAW-gegevens en bankgegevens. Ook KvK-nummers en Btw-gegevens kunnen daartoe behoren.

Zonder te beschikken over dergelijke gegevens kan House of Animals haar werkzaamheden niet goed uitvoeren. Deze gegevens worden dan ook alleen gebruikt voor administratie, directe communicatie zoals wanneer contact is opgenomen met House of Animals, met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden voortvloeiend uit een overeenkomst/opdracht, of met betrekking tot andere facetten van onze organisatie waarvoor expliciet toestemming is gegeven.

House of Animals verwerkt eventuele persoonsgegevens op grond van toestemming, uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang. Gegevens worden nooit verkocht aan of gedeeld met derden.

Website

De website houseofanimals.nl is uitgerust met een SSL-certificaat, een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie.

Contactformulier

Het waarborgen van de veiligheid van door een websitebezoeker gedeelde persoonlijke gegevens op de website houseofanimals.nl via het contactformulier is heel belangrijk. Bij gebruik van het contactformulier moet expliciet akkoord worden gegeven voor het verwerken van de ingevulde gegevens. De informatie die gedeeld wordt, zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en alleen worden gebruikt op de wijze zoals hierboven omschreven. Verzamelde gegevens worden niet verstrekt aan derden en behandeld overeenkomstig de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Statistieken van websitebezoek

De website van House of Animals verzamelt informatie van diens bezoekers. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze informatie is actief geanonimiseerd in de instellingen van de applicatie en dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Er is geen sprake van tracking van persoonsgerichte informatie. In overeenstemming met de AVG is een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google, worden geen gegevens gedeeld met deze partij en altijd gewerkt met SSL, zodat deze versleuteld zijn. Gegevensbehoud binnen Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Cookies

Op houseofanimals.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Volgens de cookiewet is elke website wettelijk verplicht de gebruiker toestemming te vragen voor het plaatsen en te informeren over het gebruik van ‘cookies’. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn geen programmaatjes of bestanden en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven. Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden, in dit geval aan houseofanimals.nl.

Er zijn verschillende soorten cookies:

  • Functionele (noodzakelijke) cookies, deze worden gebruikt om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit (geen toestemming vereist);
  • Analytische cookies, deze worden bijvoorbeeld gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden (in bepaalde configuratie geen toestemming vereist);
  • Cookies van externe partijen, onder andere gebruikt door social media sites (toestemming vereist);
  • Tracking cookies, deze houden individueel surfgedrag bij en stellen profielen op om bijvoorbeeld gericht te adverteren (toestemming vereist).

Cookies op Houseofanimals.nl

_gid, _ga, _gat-cookies gebruikt door Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersstatistieken (geen expliciete toestemming nodig, zie voor meer informatie: Statistieken van websitebezoek).

Voor cookies van derden die gebruikt worden onder andere voor het embedden van videocontent of het functioneren van social media toepassingen wordt expliciet om toestemming gevraagd via een banner. Zonder die expliciete toestemming worden deze NIET ingeschakeld.

Verwerkers

Hosting en e-mail van House of Animals wordt gehost bij Transip bv via webmaster FeverPit.ch.

Opslag

Van de website en e-mail wordt dagelijks een automatische back-up gemaakt. Deze back-ups blijven 10 dagen bewaard op de server, waarna ze automatisch worden verwijderd.

De back-ups van andere gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling gegevens anders is bepaald, zoals in het kader van de fiscale bewaarplicht. Voor die gegevens geldt een periode van 7 jaar.

Beveiliging

House of Animals doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen risico’s. Dit doen wij aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Rechten

Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden ingezien, gerectificeerd, overgedragen of verwijderd. Stuur een e-mail met het verzoek tot één of meerdere van deze handelingen naar: info@houseofanimals.nl en het zal met zorg worden uitgevoerd. Is er bezwaar tegen het verzamelen van gegevens of is er eerder toestemming verleend, maar moet dat worden ingetrokken? Neem dan ook contact op via info@houseofanimals.nl. Gaat House of Animals niet op de juiste manier om met gegevens dan kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plichten

Privacy wordt gerespecteerd en beschermd

House of Animals begrijpt dat het waarborgen van de veiligheid van gedeelde persoonlijke gegevens heel belangrijk is. De informatie die gedeeld wordt zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld conform de Wet AVG.

Zijn er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of onduidelijkheden, stuur een e-mail naar info@houseofanimals.nl of neem contact op via onderstaand formulier.

Wijzigingen
House of Animals kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in het privacybeleid. Het meest actuele document is te vinden op de website. Deze versie is opgesteld in november 2018.

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

    Houseofanimals.nl maakt gebruik van cookies. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies en cookies voor geanonimiseerde websitestatistieken is geen toestemming vereist. Wil je een optimaal werkende website? Geef dan hier toestemming voor het gebruik van de daarvoor benodigde cookies, voor meer informatie zie het privacybeleid.